Köp online

ProdukterFuel Set FCC - koncentrerad bränsletillsats 250 ml

Artikelnummer: 600030


En koncentrerad bränsletillsats som effektivt eliminerar och löser upp svamp och bakterier i bränsletank och bränslesystemet. Fuel Set FCC tar även hand om vattnet - vilket är källan till problemet. Vatten och beväxning i bränslesystemet löses upp och kapslas in i bränslet så att det förs ut med den vanliga förbränningen. Detta leder till en renare förbränning som minskar svart rök och ger en lägre bränsleförbrukning. Full effekt uppnås efter ca 3 tankar. Innehåller ej biocider och är drygt. Inblandning är 1:4000, dubbel dos rekommenderas vid första användningen.


262kr

  st


Vad är det som växer i din tank?

Det finns en tyst, osynlig fiende som orsakar kaos i din bränsletank - nämligen vatten. Problemet blir uppenbart först när motorn tappar kraft, stannar eller när bränslefilter sätts igen och ofta behöver bytas.

Vatten förekommer i alla bränslesystem i varierande mängd, ofta orsakat av kondens. Vattnet reagerar med kemikalier i bränslet vid förbränningen och bildar då sura lösningar som skadar avgasslangar och packningar. Vattnet orsakar också skador på bränsleledningar, bränslepump och spridare.

Följden av dessa skador blir effektförlust, ökad bränsleförbrukning, smörjoljeförorening och allmän försämring av bränslesystemet. Detta genererar allvarliga och kostsamma skador på både bensin- och dieselmotorer.

Cladisporium resinaeOm inte vattnet elimineras skapas en idealisk tillväxtmiljö för mikroorganismer. Det som växer i skiktet mellan vattnet och bränslet är en svamp (Cladisporium resinae), som oftast kallas bakterier eller alger. Dessa tar sin näring från bränslet och sitt syre från vattnet nedanför tillväxtskiktet.

Cladisporium resinae 

Bakterierna ger upphov till skador på slangar, gummipackningar och o-ringar. De skapar ogynnsamma beläggningar i bränslesystemet som resulterar i en sämre förbränning av bränslet.

Dessa bakterier växer explorionsartat och fördubblas var 20:e minut och utgör ett stort hot mot ditt bränslesystem. Bakterier i levande och död form skapar klumpar, trådar och slem som blockerar filter och bränsleledningar.

Att behandla bränslesystemet med tillsatser som innehåller biocider eller sprit är ingen lösning på problemet. När bakterierna elimineras med biocider eller sprit, skapas en restprodukt som inte försvinner från bränslesystemet - utan ger upphov till driftstopp.

Förpackningen innehåller 250 ml Fuel Set FCC och behandlar upp till 1000 liter bränsle.

pH neutralt Fuel Set FCC™ är pH neutralt och innehåller inga kolväteföreningar, svavel, fosfor, kväve eller metalliska ämnen.
Normalt Under normala förbränningsvillkor bildar Fuel Set FCC™ CO2 (koldioxid) och H2O (vatten).
Kolvätebränslen Vid inblandning i kolvätebränslen (diesel, bensin, etc.) i förhållande 1:4000 erhålls en effektivare förbränning som ger en varaktig bränslebesparing och en betydande reducering av skadliga utsläpp.