Köp online

Produkter


Seldén


18 produkter totalt

Sortera efter:
Antal produkter per sida:

Självslående fock-system 22 och 30

Med en självslående fock blir livet ombord betydligt enklare, i synnerhet för små besättningar. Fockskotet leds till en travare som faller ner i lä efter en stagvändning, med oförändrad last på fockskotet. En stagvändning innebär alltså att man styr genom vinden och seglen sköter sig själva.


 


 
Seldén erbjuder 22 och 30 mm High Beam skenor med standardradier och standardlängder för snabb leverans. Dessa är lämpade för 30-45 fots båtar och kompletteras med sidokonsoller och enkel- eller dubbeltravare. En kulled förbinder skenan med sidokonsollerna och denna kan ställas in för att rikta skenan till en optimal 90° vinkel mot lastriktningen och för att underlätta montering i däck eller ruffsida. Så här beställs de delar som behövs:

1. BESTÄM SKOTARRANGEMANG

 Arrangemang på fördäcket
Detta är det enklaste och vanligaste skotarrangemanget. Skotet leds från skothornet genom ett enkelblock på travaren, fram till ett block i förstäven och akterut till sittbrunnen.
Arrangemang genom masten
Fördelen med detta skotarrangemang är att fördäcket blir fritt från linor. Skotet ska utväxlas 2:1, vilket innebär att man monterar ett enkelblock med hundsvott i travaren. Skotet leds därefter upp till en trissa monterad i masten, på en höjd motsvarande 50% av förtriangelhöjden. Via ett slitsbeslag i mastens sida och ett block vid mastfoten led skotet akterut till sittbrunnan. Eventuell däcksbelysning på mastens framkant kan behöva flyttas. För båtar med vertikal förvaring av spinnakerbommen erbjuder Seldén beslag som håller ut skotet framför spinnakerbommen, en s.k. "Sheet Crane".

2. BESTÄM SKENA

System J-mått, mm Art.nr. Beskrivning För skotarrangemang
ST22 -3700 1-3057 Radie 3000 mm
Längd 1700 mm
På fördäcket
3700-4700 1-3058  Radie 4000 mm
Längd 1800 mm
 ST30 3700-4700 1-3059  Radie 4000 mm
Längd 1800 mm 
 4700-6000 1-3060  Radie 5000 mm
Längd 2500 mm 
 3400-4700 1-3061  Radie 6500 mm
Längd 1800 mm 
Genom masten 
 4700-6000 1-3062  Radie 8000 mm
Längd 2500 mm

3. BESTÄM TRAVARE

System Rätande moment vid 30° krängning, kNm  Båtens deplacement, ton  Art.nr.  Beskrivning 
 ST22 < 35  < 6  1-3063  Enkel travare 
> 35 > 6  1-3064  Dubbel travare 
ST30 < 60  < 10  1-3065  Enkel travare 
> 60 > 10  1-3066  Dubbel travare 
 

4. BESTÄM DÄCKSBESLAG

Art.nr.  Beskrivning 
ST22: 1-3067
ST30: 1-3068
Däcksbeslag för permanent montering i däck. Vinkeln anpassas efter däcket och därefter bultas konsollen med en bult från underkant däck, genom benet och upp till konsollens övre del.

Ingående komponenter:
4 däcksbeslag
4 brickor / muttrar

 
 
ST22: 1-3069
ST30: 1-3070
Beslag för montering i ruffsidan eller på däck. Riggbultar förbinder konsollerna med däcksbeslagen och därmed är det lätt att demontera självslående fock-systemet från båten. En fördel för den som ibland vill optimera båten för kappsegling med överlappande fock.

Ingående komponenter:
4 däcksbeslag inklusive riggbult
4 beslag för konsollernas ben
 

5. BESTÄLL SIDOKONSOLLER

ST22: 1-3071
ST30: 1-3072

6. VÄLJ BLOCK

Välj block till travaren, enkelblock eller enkelblock med hundsvott, beroende på vilket skotarrangemang man väljer.

Seldén Mast