Rea!

* Ferro-Bet Alu-Rens 1 liter

85,00 kr / st

Tar bort orenheter i ytan på aluminium. Påverkar metallen så att ytan ger en bättre vidhäftning för eventuell efterbehandling.

God effekt på svettande metaller och högglanspolerat stål.

8 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 2513824002043 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation

Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelser
Om du behöver medicinsk rådgivning, ha förpackning eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Andas inte in ångor / aerosoler. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta av förorenade kläder omedelbart. Skölj (eller duscha) huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehåll / behållare lämnas till godkänd avfallsmottagning.

Ytterligare information

Volymvikt 1,2 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”* Ferro-Bet Alu-Rens 1 liter”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *