Epifanes Easy Flow 1 liter

435,00 kr / st

Epifanes Easy- Flow impregneringsolja är en mycket djuppenetrerande produkt baserad på extra raffinerad kinesisk träolja (tung oil) och linolja. Oljan tränger djupt in i träet, förhindrar vatteninträngning samt stabiliserar träet från rörelser.

Livslängden för slutbehandlingen (lack/färg och bottenfärg) förlängs avsevärt med Easy-Flow behandling. Easy-Flow kan också med fördel användas som tillsättning i oljebaserade lacker och färger för att få bättre ”flytegenskaper” vid höga eller låga temperaturer. Torkningstiden förlängs också något vid iblandning med Easy-Flow. Easy-Flow är även ett utmärkt rostskyddsmedel.

Tillfälligt slut i lager, kontakta oss för leveranstid.

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Meddela mig när varan finns åter i lager

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Artikelnr: 04004 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

På trä: Används som impregnering och skydd för träet, för att förhindra rötangrepp och avflagning. Oljan tränger djupt in i träet och mättar träets porer. driver ut luft och fuktighet och binder samman träfribrerna. Används på allt trä utvändigt och invändigt, över och under vattenlinjen.
På nytt trä: Obehandlat trä ska vara fritt från fett och olja. Ytan slipas med sandpapper så att porerna öppnas. Avlägsna allt slipdamm noga innan oljan appliceras. På feta träslag såsom teak m.m. ska man ej påföra mer olja.
Tidigare behandlat trä: Gammal lack och färg avlägsnas och ytan rengörs noga innan oljan påförs.

Applicering: Stryk Epifanes Easy Flow vått i vått. Åtgång och antal strykningar beror på hur poröst underlaget är. Vid impregnering av trä är det viktigt att man påför så att mycket olja som möjligt den första dagen. Stryk på olja på områden som ser ”torra” ut tills trät är helt mättat. Överflödig olja som inte absorberats av träet torkas eller slipas bort. Påförs med pensel, rulle eller sprutning.

Efterbehandling: Vänta 4-5 dygn eller längre (beroende på tempratur och luftfuktighet) efter sista strykningen med impregneringsolja innan applicering av lack eller fernissa påbörjas. Mattslipning rekommenderas men är inget krav.

Tillsättning i lack och färg:
Epifanes Easy Flow impregneringsolja kan tillsättas i alla traditionella enkomponentslacker och färger där målningsverktyg kan rengöras med en enkomponentsförtunning. 5-10% tillsättning av Easy-Flow för att lacken blir mer lättstruken, får en längre torkningstid och ”flyter ut” bättre. Detta är fördelaktigt om man ska lacka stora ytor och vill slippa ”lackskarvar”.

Som rostskydd: Epifanes Easy Flow kan användas som en effektiv rostskyddsolja på alla material som rostar.

Säkerhetsinformation

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller koboltkarboxylat, kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt 1 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare