Epifanes Rapidclear halvblank

496,00 kr / st

Rapidclear torkar snabbt och ger ett effektivt skydd för trä. Rapidclear är därför ett praktiskt alternativ till traditionella lacksystem om man är beroende av att lägga flera strykningar på kort tid.

1 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 04000 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Rapidclear ger en högklassig halvblank yta för långsiktigt skydd av träet på båtar och andra väderutsatta områden. Används både till interiörer och exteriörer. Rapidclear är baserat på modifierad alkydharts och innehåller ett effektivt UV-filter. Rapidclear har mycket god vidhäftningsförmåga på teak och andra oljehaltiga träslag, förebygger missfärgning och framhäver den naturliga strukturen i träet. De viktigaste fördelarna med Epifanes Rapidclear är: Enkel påstrykning med pensel, roller eller spruta, snabbtorkande, bra vidhäftningsförmåga till oljehaltiga träslag som teak mm. Inte nödvändigt att slipa mellan varje strykning, vattenavvisande, god flexibilitet, maximalt skydd mot UV-strålar, slitstark, utmärkt för både interiör och exteriör, bevarar träets naturliga färg och struktur.

Rapidclear passar utmärkt för att t ex friska upp väderbitet träverk, som helt eller delvis underlag för ett annat lacksystem, eller som ett fullt och självständigt lacklager för den som väljer en halvblank yta med maximal hållbarhet, UV-filter och lång livslängd. Torktid vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet: Kan överlackeras efter 5-6 timmar. Slipning mellan strykningarna är inget krav, men om man önskar att lägga på en toppstrykning med en annan lacksort, bör den senaste strykningen slipas med sandpapper nr. 240. Alla strykningar bör utföras inom 2 veckor. Kan påstrykas med pensel, rulle eller spruta, 3-4 strykningar. Skall inte förtunnas. Täckförmåga: Ca 10-16 m² / 750 ml, beroende på underlaget.

Torrt, obehandlat trä skall vara rengjort, avfettat och slipat (sandpapper nr. 180). Slipa träet i träfibrernas riktning tills träet blir rent och friskt i färgen. Avlägsna allt damm med T-sprit. Fuktprocenten i träet skall vara lägre än 5 %. Om önskvärt kan man betsa träet innan man stryker på lacken. I sådana fall – se till att betsen har torkat väl före strykning med lacken.

Blanda innehållet i behållaren väl före användning, men undvik att ”vispa” in luft i lacken. Träfibrerna kan efter första strykning lyfta sig och bilda en ojämn yta. Efter att lacken har torkat, är det därför viktigt att slipa försiktigt så att man igen får en jämn och fin yta före nästa strykning.

Säkerhetsinformation

Varning
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt 1 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Volym

750 ml

Täckförmåga

Ca 10-16 m² / 750 ml, beroende på underlaget

Verktyg

Pensel, rulle eller spruta

Övermålningstid

5-6 timmar vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet