International Schooner 750 ml

439,00 kr / st

Schooner är en premium enkomponent högblank fernissa med exeptionell hållbarhet och lämplig både på ut- och invändiga ytor. Lätt att använda och ger en varm nyans som håller länge.

  • Vattenbeständig, lättapplicerad och har självutjämnande egenskaper
  • En djup, hög glans som håller under lång tid
  • För in- och utvändigt bruk med utmärkt UV-skydd

2 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 04009 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Varning
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig.

Ytterligare information

Volymvikt 0,8 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Användningsområde

Ovan vattenlinjen
Däck – slätt
Utvändig överbyggnad/reling/lister
Invändigt ruff/lister

Glans

Högblank

Underlag

Trä

Appliceringsmetod

Pensel eller rulle

Rekommenderat antal skikt

4-6

Täckförmåga

14 m²/liter