Rea!

Hagmans Marine Epoxy 600 ml

479,00 kr / st

Tvåkomponent epoxispackel som fäster på glasfiber, de flesta plaster, trä, fiberplattor, metall m.m. Spacklet går att limma och laga med, det är mycket starkt i såväl tunna som tjocka skikt.

1 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 8718531361220 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Säkerhetsinformation – komponent A

Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Säkerhetsinformation – komponent B

Fara
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha). Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ytterligare information

Volymvikt 0,65 kg
Tillverkare

Tillverkarens artikelnr

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Hagmans Marine Epoxy 600 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *