Rea!

Teroson UP 150 glasfiberspackel

319,00 kr / st

Teroson UP 150 glasfiberspackel för spalyfyllning och reperation av hål. Lämplig till stål, aluminium, galvade ytor och glasfiber. Skapar fiberförstärkt reparation.

2 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 2513824002166 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

  • Reparerar hål
  • Skapar fiberförstärkt reparation
  • Vattenresistent
  • Hög draghållfasthet
  • Bearbetningstid: 6 min.
  • Färg: Blå/ Grön
  • Slipbar: 20 till 30 min.

Säkerhetsinformation

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Ytterligare information

Volymvikt 0,745 kg
Dimensioner 100 × 100 × 100 mm

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Teroson UP 150 glasfiberspackel”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *