Sharkbite Mobile Toilet Sanitary Fluid allergivänlig 1000 ml

129,00 kr / st

Sharkbite Mobile Toilet Sanitary Fluid Parfymfri är en högkoncentrerad tillsats till avfallstank/kassett på mobila toaletter. Den tar bort och neutraliserar dålig lukt, förhindrar gasbildning och löser upp innehållet för en enklare tömning av tanken. 1 dos räcker upp till 4 dagar. Förhindrar beläggningar och ger ett skyddande lager i toaletten som gör att den håller sig fräsch längre. Miljöanpassad. Utan tillsatt doft – allergivänlig.

11 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 8718531362232 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Effektiv mot:

  • Dålig lukt
    Stoppar gasbildning
    Bryter ner avfallet
    Har en fräsch doft

Dosering:

Vid under 20°C använd 50ml per liter vatten.
Vid över 20°C använd 70ml per liter vatten.
En förpackning räcker upp till 15 doser.

Säkerhetsinformation

Fara
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar, ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare, GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet och behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall.

Ytterligare information

Volymvikt 1,448 kg