Transclean 65

249,00 kr799,00 kr / st

Transclean 65 är speciellt utvecklat för att ta bort hårda avlagringar i toalettsystem för fritidsbåtar med sugtömning och för att förebygga och upprätthålla en problemfri funktion. Transclean65 är en specialvätska som löser urinsten och andra hårda avlagringar i septitank och rörledningar samt förhindrar stopp i toalettsystemet. Transclean 65 påverkar inte de nyttiga bakterierna i systemet, är miljövänligt och biologiskt nedbrytbart. Transclean 65 är inte skadlig för metaller, plast eller gummi.

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: TC65 Kategori:

Beskrivning

Användning:

Förebyggande under säsong: Tillsätt 1-3dl Transclean 65/vecka. Minst 1 dl/25 liter tank/vecka

Inför vinterförvaring: Sista tömningen för säsongen, tillsätt 0,5 liter låt verka i minst 60 min, innan du tömmer via sugtömning.

Stopp i systemet, propplösning: Tillsätt 2-3 dl Transclean 65 så nära proppen som möjligt, låt verka i 15-30 min, upprepa tills proppen löst upp sig.

Säkerhetsinformation

Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Ytterligare information

Volymvikt N/A