Riggverkstad

Riggen är en vital del, av din segelbåt, därför är det väldigt viktigt att underhålla och vårda, din rigg och byta ut, när delar eller hela riggen, gjort sitt eller är skadat.

På Viking Yachting har vi en riggverkstad som kan hantera wire från 2 mm och upp till 12 mm. Vi hjälper dig, med alla typer av riggarbeten. Vi gör även jobb med förtöjning, mantåg och den löpande riggen.

Vi rekommenderar dig, att göra en grundlig översyn, inför varje ny säsong. Gå igenom din rigg och leta efter kardelbrott. Upptäcks kardelbrott, skall staget eller vantet bytas ut. Byt då ett helt par, exempelvis båda toppvanten eller båda undervanten.

Livslängden på den stående riggen är ca 20 000 Nm, vilket anses som wirens tekniska livslängd. För att din rigg skall hålla så långe som möjligt gör följande:

Skölj av och få bort salt och smuts som samlats mellan kardelerna på wiren
Torka av den stående riggen
Kolla igenom alla ändstycken, så att det inte blivit rost eller korrosionsskador
En stående rigg som ligger an mot masten hela vintern kan orsaka galvanisk reaktion mellan stål och aluminium. Risken är extra stor vid hög fuktighet och hög salthalt.
Plocka gärna loss all wire och förvara torrt.
Smörj gärna in wiren med paraffinolja, för extra skydd.
Glöm inte att skölja rent vantskruvarna och få bort smuts och salt som samlats i gängorna.
Smörj in dina vantskruvar med vantskruvsolja efter avsköljningen, så inte gängorna skär sig.

TIPS!
Varje båt är unik och ingen är den andra lik. Seldén mast började tidigt med att ID-märka sina master. Med detta nummer, kan man få reda på, vad som monterats på just din båt. Numret hittar du längst ner på maströret.