Spridare

Det enklaste sättet att beställa nya spridare till din Seldén mast är att ange det ingraverade ID numret som finns längst ner på maströret. Om det inte går att utläsa eller hitta något ID nummer måste följande frågor besvaras:

  • Vilken mastprofil har din båt? Då samma båttyp kan ha olika mastprofiler är det säkraste att mäta upp just din mast. Mät upp mastens X och Y mått (i mm) i ett tvärsnitt och jämför detta mot mastsektioner i Seldéns produktkatalog. För master producerade tidigare än 2002 (E, D, R och P sektioner) se version 6 på Seldén Masts hemsida.
  • Vilket spridarfäste skall spridaren passa i? Du hittar ett artikelnummer på spridarfästet som sitter monterat på masten.
  • Hur lång ska spridaren vara? Mät längden på spridarens framkant från inner- till ytterkant, frånsett spridarnocken.
  • Babord eller styrbord spridare? Vi rekommenderar att beställa ett helt par, för att säkerställa att båda spridarna har samma vinkel.
  • Raka eller svepta spridare? Om spridarna är vinklade kan du förse oss med måttet L (längden ovan) samt måttet S i mm enligt nedan så beräknar vi vinkeln.
  • Önskar du även beställa spridarfäste eller nya spridarnockar? I priset för spridaren ingår endast själva spridaren utan spridarfäste, spridarnock eller fäste för sejnfall.