Tågvirke

I vår riggverkstad hjälper vi dig att splitsa (göra ögon eller sammanfoga) linor av klassiska och moderna material. Vår leverantör på tågvirke är LIROS som står för mycket hög kvalitet.

Givetvis hjälper vi till att göra arbeten på din egen lina också. Vi tillverkar bl.a. skot, fall och förtöjningslinor – allt efter dina mått och önskemål.