Trimma riggen

Riggsystemet trimmas av två anledningar. Säkerhet och fart. Vissa grundläggande regler som berör riggens säkerhet gäller alla riggtyper. Andra är specifika för partial- respektive mastheadriggar. Faktorer som påverkar maststabiliteten positivt är:

Tvärskepps

  • Korrekt ansättning av tvärskeppsriggen. Syftar till att masten skall vara rak i sidled under segling. Genomgående master skall ha en jämn kurva.

Långskepps

  • Partialrigg: Sträckt (ej nödvändigtvis spänt) akterstag minskar risken för att masten inverterar. Invertering innebär att masten får en negativ kurvatur (spridarpartiet rör sig akterut) till dess att masten knäcker ut akterut. När spridarpartiet strävar efter att röra sig akterut vill masttoppen röra sig förut, men denna rörelse förhindras av ett sträckt akterstag.
  • Mastheadrigg: Väl ansatt babystag eller främre undervant som ger masten en förkrumning. Detta gör att man kan slacka akterstaget med betydligt mindre risk för invertering.

Dessutom…

  • Ett deformationsstyvt skrov. Förspänning i vant och stag ”äts” då inte upp av skrovdeformationer.

Tips: gör två tejpmarkeringar på akterstaget som symboliserar normal- respektive maximal belastning. På detta vis kan akterstaget trimmas med precision.

Genomgående master

Korrekt placering av mastfoten för önskad mastlutning och mastkurva

En genomgående mast skall ha en jämn positiv mastkurva (konvex framsida) hela vägen ner till mastfoten.
Detta betyder att mastfoten skall placeras bakom en tänkt linje från mastens centrumlinje vid förstagsfästet genom däcksringens centrum. Innan masten är rest är det svårt att exakt finna korrekt placering av mastfoten. För att beräkna placeringen, se Råd och Tips från Seldén Mast.

Bästa metoden att kontrollera mastens kurvatur vid däcksnivå är att åka upp i masten och syna kurvaturen från förstagshöjd.

Mastkurvan får ej överskrida 2% (1% för rullmaster). Tips: För att bestämma mastkurvan kan man hissa upp en lina i en travare till den höjd där förstagsfästet är placerat. Sträck linan ner till däcks-nivå och uppskatta mastkurvan med mastens långskeppsmått som referens.

För tips om hur du trimmar just din rigg för bästa prestanda och säkerhet, hänvisar vi till Råd och Tips från Seldén Mast, se sidan 33 och framåt.

Toppvant

Att toppvanten har erforderlig uppspänning är grundläggande för alla riggtyper. Toppvanten ansätts vid bryggan men sluttrimmas under segling. Nedanstående gäller stående rigg i 19-trådig rostfri vajer. Detta är det vanligast förekommande materialet för stående rigg.

Det du skall sträva efter är att spänna upp toppvanten till 15-20% av den brottlast som gäller för den dimension dina
toppvant har (slutlig kontroll av intrimning erhålls först under segling). På marknaden finns mer eller mindre tillförlitliga mätinstrument för detta ändamål. Seldén har utarbetat tumstocksmetoden som ger dig den information du behöver. Dock ger ett tillförlitligt mätinstrument en snabbare inmätning. Följande bör du känna till:

  • All 19-trådig rostfri wire töjer sig under belastning, men återfår sin ursprungliga längd när den avlastas. 1 mm töjning per 2 m wire motsvarar 5% av brottlasten, oberoende av vajerns dimension.
  • Ett glasfiberskrov däremot formar delvis om sig permanent när riggen belastats. Efter en tid måste man därför sätta an riggen igen. Detta gäller i synnerhet nya båtar.
  • Vid bryggan har båda toppvanten alltid samma belastning. Spänner du styrbords vant så påverkas babords vant lika mycket.
  • Lås vantskruven med en saxpinne genom varje terminal. Vanligt förekommande är att låsa två vantskruvar genom att förbinda mellandelarna med en tamp. Detta avråder Seldén ifrån om vantets övre terminal är av stemball-typ. Denna typ av terminal kan rotera i sitt säte om inte vantets nedre terminal är låst. Risken finns att vantskruven skruvar upp sig.

För mer information om tumstocksmetoden hänvisar vi till Råd och Tips från Seldén Mast.