Villkor för kundkonto

Allmänt

Kundkonto är vårt sätt att erbjuda personliga erbjudanden, god service och förenklad administration för våra kunder. Kundkontot är kopplat till en personlig inloggningsfunktion via vår webbplats som du själv skapar som innebär att du bland annat kan spara favoriter och se dina tidigare köp. Som inloggad får du även åtkomst till Mina sidor där du kan administrera inställningarna för ditt konto.

För att registrera dig som kontoinnehavare hos oss behöver du godkänna dessa villkor för kundkonto.

Registrering av kundkonto

Att vara innehavare av ett kundkonto är kostnadsfritt. För att bli kontoinnehavare hos Viking Yachting måste du ha fyllt 18 år samt ha en e-postadress och en fast postadress. Både privatpersoner och företag kan inneha kundkonto. För företag avser begreppet ”kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

Kundkontot är personligt kan inte överlåtas till annan privatperson eller annat företag. Du ansvarar för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor åtar du dig därför att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ansvarar för att se till att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt så obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra lösenord och anmäla din misstanke till Viking Yachting.

Som kontoinnehavare ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda. Vid ändring av dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer eller adress, åtar du dig att genast meddela Viking Yachting korrekta uppgifter.

Du blir kontoinnehavare av ett kundkonto när du har godkänt dessa villkor och registrerats i Viking Yachtings system samt kundkontot har öppnats via Viking Yachtings webbplats. Som bekräftelse på att registreringen har fullföljts kommer Viking Yachting att skicka en bekräftelse per e-post till den adress som du angett.

Som kontoinnehavare är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren för kundkonto och eventuella ändringar av villkoren.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som kontoinnehavare kommer Viking Yachting att behandla personuppgifter om dig. Viking Yachting AB, med organisationsnummer 556738-4358 och postadress Hälleflundregatan 16, 426 58 Västra Frölunda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker enligt Viking Yachtings integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

Personligt anpassade förmåner, erbjudanden och kommunikation

När du registrerar dig för kundkonto i samband med att du genomför ett köp hos oss lämnar du bland annat din postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa kontaktuppgifter använder Viking Yachting för att informera om ditt kontoinnehav samt förmedla erbjudanden och annan marknadsföring om liknande produkter och tjänster till dig.

Vi kommunicerar vanligtvis våra erbjudanden via e-post, brev, sms/mms och telefon.

Som innehavare av kundkonto får du individuellt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden, nyheter, produktrekommendationer, inbjudningar till event och förmåner kopplade till just ditt konto. Genom att anpassa våra erbjudanden och annan kommunikation till dig efter dina uppgifter samt hur du använder vår sajt säkerställer vi att du får relevant information som är intressant för dig. Dessutom ger vi dig en personligt anpassad upplevelse av vår webbplats.

Viking Yachting har rätt att ge olika kunder olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Viking Yachting inte är skyldig att ge samma förmåner eller erbjudanden till alla kunder. Olika erbjudanden kan till exempel ges till kunder med olika inköpsmönster eller inköpsvolym samt till kunder som bor inom ett visst geografiskt område.

För att kunna anpassa våra förmåner, erbjudanden och kommunikation till dig är det nödvändigt att Viking Yachting gör analyser på segments- individ- eller aggregerad nivå baserade på uppgifter vi samlar in om dig, exempelvis ålder, bostadsort, köphistorik, inställningar på Mina sidor, hur du använder vår webb, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka olika webbsidor och delar av sidor, hur du interagerat med vår marknadskommunikation genom att öppna e-post och klicka på länkar, vilka event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från nöjdhets- eller marknadsundersökningar. Våra insikter från analyserna ligger till grund för vår kommunikation med dig samt den information och erbjudanden som presenteras för dig på vår webbplats. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Insikterna av våra analyser kan även ligga till grund för hur vi utvecklar vår verksamhet, såsom vilka produkter Viking Yachting köper in och hur vi förbättrar våra webbplatser. Sammantaget innebär våra analyser att vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose såväl Viking Yachting som våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

Du kan när som helst logga in på Mina sidor och invända mot vår analysering genom att avböja personliga erbjudanden som är anpassade efter dina uppgifter, preferenser och beteenden

Du kan när som helst ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar eller helt invända mot att dina kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte. Dessutom ges du möjlighet att invända mot vår marknadsföring vid varje enskilt utskick.

Observera att viktig information som inte avser marknadsföring av våra produkter eller tjänster kan komma att skickas till dig via post eller e-post även när du har invänt mot marknadsföring.

Tillämpning och ändring av villkoren

Vid köp gäller alltid först och främst Viking Yachtings Allmänna försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren påverkas inte av dessa villkor för kundkonto.

Dessa villkor för kundkonto gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på Viking Yachtings webbplats.

Viking Yachting har rätt att när som helst ändra villkoren för kundkonton samt hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls. Om villkoren för kundkonto ändras kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på Viking Yachtings webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att villkoren har ändrats nästa gång du loggar in på ditt kundkonto. Om du inte vill acceptera de ändrade villkoren kan du avsluta ditt kundkonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i dessa villkor.

Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Viking Yachting inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Viking Yachting är inte heller på något sätt skyldig att ersätta kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

Giltighet och avslutande av konto

Ditt kundkonto gäller tills vidare.

Du kan när som helst avsluta ditt kontoinnehav genom att kontakta kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ned i dessa villkor. Vid avslut av ditt konto förfaller eventuella erbjudanden och rabatter. Dessutom raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor. Även efter att ditt konto har avslutats kan dock Viking Yachting behöva behandla vissa av dina personuppgifter för andra ändamål, såsom uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser. Läs mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter i Viking Yachtings integritetspolicy.

Viking Yachting förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ditt kundkonto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid misstanke om missbruk eller olämplig användning av kundkontot eller annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, registrering av felaktiga kontaktuppgifter, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person.

Om kontoinnehavaren har varit inaktiv under tre år från senaste ordern (2 år från senaste aktivitet) kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla kundkontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet enligt dessa villkor raderas. Du anses vara inaktiv när du inte har loggat in på ditt kundkonto, gjort något köp i vår webbutik i inloggat läge, haft något ärende hos kundtjänst eller någon annan supportfunktion kopplat till ditt konto, besökt vår webbplats, deltagit i något event eller tävling där du angett dina kontouppgifter eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig via e-post under den angivna perioden.

Tvister

Eventuella tvister gällande kundkonto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ditt innehav av kundkonto eller om du vill avsluta ditt kundkonto, kontakta oss gärna via telefon 031-696160 eller e-post info@https://vikingyachting.se.