International Interdeck vit 750 ml

429,00 kr / st

En hård, halkfri däcksfärg som skyddar ytan mot slitage. Den är lätt att påföra och finns i olika kulörer. Den låga glansen motverkar reflexer och bländande ljus på däcksytor.

  • Halkfri däcksfärg som är lämplig för alla material
  • Innehåller mineraltillsats som ger en slitstark, halkfri yta
  • Låg glans motverkar reflexer och bländande ljus

1 i lager (kan restnoteras)

Artikelnr: 04920 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte ånga. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Innehåller Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics kvarts.

Mer information

Vikt 1.2 kg
OEM nummer

Enhet

Styck

Tillverkare

Användningsområde

Däck – halkfritt

Glans

Matt

Underlag

Aluminium / Zink-galvaniserad stål
Gelcoat
Stål
Trä

Appliceringsmetod

Pensel eller rulle

Rekommenderat antal skikt

1-2

Täckförmåga

10,08 m²/liter

Rekommenderad förtunning

Thinner no. 1

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”International Interdeck vit 750 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du gillar kanske också…