Lanternor och dagersignaler

Under mörker, d.v.s. från solnedgång till soluppgång, är du skyldig att föra tända lanternor. Lanternor skall även föras vid nedsatt sikt som t.ex. dimma.

Båtar under 7 meters längd och kan göra en maximal fart av 7 knop, som av praktiska skäl inte kan föra lanternor får istället ha en lampa eller tänd lykta med vitt ljus. Grundregeln är att båtar över 7 meters längd måste föra sidolanternor, akterlanterna och för motorbåt även topplanterna. Tänk på att en segelbåt som går för motor räknas som motorbåt.

Vi benämner motorlanterna som topplantera. Ibland kallas även en ankarlanterna i masttoppen för topplanterna, vi kallar denna lanterna för ankarlanterna eller signallanterna. Sidolanternor kan även benämnas som gångljus.

Välja LED eller vanlig ljuskälla i min lanterna?

Generellt kan sägas att LED drar ungefär 10% av vad en vanlig ljuskälla drar, så de är mycket mer strömsnåla. Det finns billig LED lanternor. Dessa har oftast inte avstörd elektronik vilket man hittar hos de dyrare och mer välkända fabrikaten som t.ex. Aqua Signal och Hella. Vad innebär detta? Jo, viss utrustning ombord är känslig för störande signaler, som t.ex. AIS eller kommunikationsradio. En ej avstörd lanterna kan störa ut sådan utrustning.

En lanterna med vanlig ljuskälla brukar vara det mest prisvärda alternativet. Vi får ofta frågan om man kan byta ut lampan i en vanlig lanterna mot LED. Svaret är ja, i en ankarlanterna/signallanterna. I övriga fall kommer du att påverka lanternans lysvinklar så att det antingen blir en överlysning eller ett glapp (mörk zon). Detta är inget vi rekommenderar, men du tar givetvis ditt egna ansvar ombord att du syns när omständigheterna kräver detta.

Båt under 7 meter, med en maximal fart av 7 knop måste visa vitt, runtomlysande ljus.
Det är inte obligatoriskt att använda sig av sidolanternor, men är att föredra för att öka säkerheten.

Synlighet:
Roddbåt får föra en ficklampa
Övriga båtar: minst 2 nM
Motorbåt på väg skall föra vitt toppljus, rött och grönt sidoljus samt vitt akterljus. Tänk på att även segelbåt med motorn igång betraktas som motorbåt.

Synlighet under 12 meter:
Topplanterna: minst 2 nM
Sidolanterna: minst 1 nM
Akterlanterna: minst 2 nM

Synlighet över 12-20 meter:
Topplanterna: minst 3 nM
Sidolanterna: minst 2 nM
Akterlanterna: minst 2 nM
Segelbåt på väg skall föra rött och grönt sidoljus samt vitt akterljus.

Synlighet under 12 meter:
Sidolanterna: minst 1 nM
Akterlanterna: minst 2 nM

Synlighet över 12-20 meter:
Sidolanterna: minst 2 nM
Akterlanterna: minst 2 nM
Segelbåt under 12 meter får föra en sammansatt lanterna på masttoppen.

Synlighet: minst 2 nM
Ankarliggare skall föra vitt, runtomlysande ljus.

Synlighet: minst 2 nM
Fartyg längre än 50 meter skall föra två vita toppljus, rött och grönt sidoljus samt vitt akterljus.
Ankarliggare skall väl synligt föra svart klot. (Gäller ej båt under 12 meter på svenskt inre vatten).Segelbåt med hissat segel och motorn igång skall föra svart kon. (Gäller ej båt under 12 meter på svenskt inre vatten).Dykarsignal, signalflagga A, gäller även sportdykning. Hålls belyst under mörker. Passera försiktigt, om möjligt med stoppad propeller.

Här hittar du vårt sortiment av lanternor och dagersignaler.

Källa: Wikipedia och Svenska Gästhamnar