Epifanes Sidenmatt interörlack 500 ml

360,00 kr / st

Sidenmatt interiörlack är en enkomponents snabbtorkande interiörlack som ger en vacker sidenmatt glans. Ytan blir robust och slitstark, och tål vanliga hushållskemikalier. Denna lack är avsedd för interiörbruk, och slutstryks över 3-4 lager med Epifanes Klarlack / Teaklack superior.

3 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 040031 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

För all interiör som båtinteriör, köksinredning, skrivbord, skåp, dörrar, matbord, stolar, trösklar mm. Torktid vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet: Dammtorr efter 6 timmar, kan slipas efter 24 timmar, ny strykning efter 24 timmar. Vid högre eller lägre temperaturer förlängs eller förkortas dessa tider. Rekommenderad förtunning: Vid påstrykning med pensel/rulle: Epifanes Penselförtunning för enkomponentlack och färg. • Vid sprutpåföring: Epifanes Sprutförtunning för enkomponentlack och färg. Täckförmåga: ca 13m²/Liter

Temperatur på lack, underlag och i luften bör inte vara lägre än 8°C vid påstrykning. Relativ luftfuktighet skall inte överstiga 85 %.

Rör om väl i innehållet i burken före användning, men undvik att ”vispa” in luft i lacken. Påstryk inte lacken ”vått i vått”, och undvik tjocka lager – då detta kan medföra dålig härdning. Stryk inte på så mycket att lacken rinner. Arbeta inte med lack i direkt solljus eller stark vind – då lösningsmedlena under dessa förhållanden avdunstar fortare och gör lacken mindre flytande och smidig. Var observant på temperaturförändringar och daggfall. Använd alltid högklassig mjuk pensel/rulle och skumfördrivare. Lägg alltid på tunna lager, och låt färgen torka väl mellan varje strykning. Applicering på rent trä: Torrt, obehandlat trä skall vara rengjort, avfettat och slipat (sandpapper nr. 220). För avfettning av trä: använd Epifanes Sprutförtunning för enkomponentlack och färg. Avlägsna allt damm, använd T-sprit – inte vatten till detta. Fuktprocenten i träverket skall vara lägre än 15 %. De första 3-4 lagren skall påstrykas med Epifanes Klarlack. Den första strykningen med Epifanes Klarlack skall förtunnas med 50 % Epifanes Förtunning för enkomponentlack och färg. Andra strykningen skall förtunnas med 25 %, tredje strykningen med 15 % och den fjärde strykningen skall förtunnas med 0-5 % Epifanes Förtunning för enkomponentlack och färg. Låt det gå 24 timmar mellan varje strykning. Lägg därefter på en eller helst två strykningar med Epifanes Sidenmatt Interiörlack, utspätt med 0-5 % Epifanes Förtunning för enkomponentlack och färg. Ta hänsyn till de aktuella torkningstiderna för de två lacksorterna, och slipa försiktigt med sandpapper nr. 320 mellan alla ovan nämnda strykningarna. Underhåll av lackade ytor: När du ser att den lackade ytan börjar mista sitt fina utseende – tvätta ytan med milt salmiakvatten, torka ytan, slipa med torrt sandpapper nr. 320, avlägsna damm med T-sprit och lägg på 1-2 strykningar med Epifanes Sidenmatt Interiörlack. Konventionell luftsprutning: Vol. % förtunning: 10-15 • Munstycke: 1,5-1,8 mm • Tryck (Bar): 2-3

Säkerhetsinformation

Varning
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt 0,5 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Volym

500 ml

Täckförmåga

Ca 13 m² / liter

Verktyg

Pensel eller spruta

Övermålningstid

24 timmar vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet